Det mener vi med Ubegrænset Returret

Kender du det med, at du har købt noget, som ikke lige var det rigtige, så det skal du have sendt retur, men inden du lige når frem til det, så er de 14 dages lovpligtige returret gået?

Det gør vi!

Derfor indførte vi fra starten af Ubegrænset Returret.

Det er meget nemt, er varen stadig plomberet, dvs. den er ubrugt, så kan du sende den retur og få den ombyttet til noget andet eller pengene tilbage. Ingen tidsgrænse og kravene er vel meget rimelige:

- Varen skal være ubrugt.
- Varen skal være i original emballage
- Original emballage, manualler mv. skal være ubrugte
- Plombering* må IKKE være fjernet
- Varen skal være købt på Smykker.dk 

Det gør det også nemt ved gaver, køb dem i god tid, så bliver du ikke stresset over, at pakken pludselig er blevet væk og ikke kan nå frem til den særlige dag.

Læs hvordan du returnerer din ordre her.

 

* Plomberingen sker ved at der er et byttemærke på ringe eller den ene ørering ligger i en forseglet pose. Det vil sige, du kan sagtens prøve smykket, men ikke bruge det. Bruger du det, så kan du ikke længere returnerer det – det er vel også meget fair.